Theo dòng sự kiện

Danh sách bài viết

Hằng năm, cứ vào giữa tháng 2 âm lịch thì người dân Thị Trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời sẽ tổ chức lễ hội Nghinh Ông. Đây là một nét tín ngưỡng của ngư dân cầu cho một mùa [...]

26/03/2016 01:58:51 | H.Q.K | 3767 Lượt