Theo dòng sự kiện

Danh sách bài viết

Sông Trẹm (hay sông Trèm Trẹm) là một con sông dài khoảng 42 km, bắt nguồn từ ngã ba kênh Tân Bằng – Cán Gáo chảy về đến ngã ba sông Ông Đốc, ngang qua huyện Thới Bình. Sông Trẹm [...]

02/06/2015 05:38:30 | Lặng Lẻ Cà Mau | 12561 Lượt