Theo dòng sự kiện

Danh sách bài viết

Lễ hội Nghinh Ông là một trong những lễ hội lớn nhất của nước ta, lễ hội Nghinh Ông được người dân thị trấn Sông Đốc huyện Trần Văn Thời tổ chức long trọng hàng năm từ ngày 14-16/2 âm [...]

25/03/2016 23:45:03 | Huỳnh Dư | 4221 Lượt

Hằng năm, cứ vào giữa tháng 2 âm lịch thì người dân Thị Trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời sẽ tổ chức lễ hội Nghinh Ông. Đây là một nét tín ngưỡng của ngư dân cầu cho một mùa [...]

26/03/2016 01:58:51 | H.Q.K | 3767 Lượt