chợ hoa cà mau những ngày giáp tết

chợ hoa cà mau những ngày giáp tết

chợ hoa cà mau những ngày giáp tết

chợ hoa cà mau những ngày giáp tết

chợ hoa cà mau những ngày giáp tết

chợ hoa cà mau những ngày giáp tết

chợ hoa cà mau những ngày giáp tết

Chợ hoa cà  mau

Ảnh: Quốc Khởi